Δυο μαθήτριες, Κωνσταντινούπολη, Μεσοπόλεμος

ΕΛΙΑ - ΜΙΕΤ Θεσσαλονίκης

Μάλλον ο Μεσοπόλεμος γίνεται ασυνείδητα η αγαπημένη εποχή του blog. Σήμερα θα μεταφερθούμε στην Κωνσταντινούπολη του Μεσοπολέμου, όπου η εκεί ελληνική κοινότητα είναι ακόμη μεγάλη, έχει παιδιά και σχολεία. Οι δυο μαθήτριες του τίτλου, αδελφές, γεννήθηκαν εκεί. Παιδιά της Ελπινίκης και του Νικολάου Παπάζογλου, η Θάλεια και Ελένη γεννήθηκαν αντίστοιχα το 1915 και το 1916. Είχαν ένα μεγαλύτερο αδελφό, τον Αβραάμ, ο οποίος υπήρξε κριτικός, μεταφραστής, δοκιμιογράφος και εκδότης του περιοδικού Φιλολογική Πρωτοχρονιά στην Κωνσταντινούπολη. Το αρχείο του βρίσκεται στο ΕΛΙΑ στην Αθήνα και η περιγραφή του είναι εδώ.

nemp016 Η Ελένη, ο Αβραάμ και η Θάλεια Παπάζογλου.

Η Θάλεια φοίτησε στο Παρθεναγωγείο Τάρσης Βαρείδου, το οποίο το 1927 βρίσκεται στη γειτονιά του Σταυροδρομίου, δηλαδή στο Πέραν. Το 1897 το ίδιο σχολείο βρισκόταν στην Χαλκηδόνα. Για το καταστατικό και το πρόγραμμα του, δείτε εδώ. Δεν κατάφερα να διαπιστώσω εάν απλά μεταφέρθηκε ή εάν επεκτάθηκε. Οι φωτογραφίες είναι από το 1927…

View original post 283 more words

Advertisements

Leaving Kastamonitsa for the kidnap – Chris White talk 19 May

Patrick Leigh Fermor

Some of the kidnap gang leaving Kastamonitsa April 1944 Some of the kidnap gang leaving Kastamonitsa April 1944

It is with great pleasure that I am able to release these images sent to me by Abducting a General co-editor, Chris White which show the locations photographed in April 1944 of the team leaving Kastamonitsa in preparation for the kidnap a few days later. Chris has sent me colour pictures taken by him on a recce to Crete just last week of the same locations for comparison.

Chris and his brother Peter are the experts on the kidnap and the route taken before, during and after the kidnap. They edited Paddy’s account which was published last year as Abducting a General: The Kreipe Operation and SOE in Crete, and have spent many months on the ground in Crete over recent years finding new information and making contact with the survivors from the time and the now aged offspring of…

View original post 109 more words